Převodník staroslověnských číslovek
zadejte číslo:
 zobrazit klávesnici  skrýt nápovědu
  
  
  
Nápověda
Aplikace byla vytvořena jako pomůcka sloužící k rychlému převodu čísel vyjádřených v hlaholici nebo cyrilici, které se vyskytují ve staroslověnských a církevněslovanských textech.

Je možné převádět:
  • staroslověnské číslice vyjádřené cyrilicí na arabské číslice,
  • staroslověnské číslice vyjádřené hlaholicí na arabské číslice,
  • arabské číslice na staroslověnské číslice vyjádřené cyrilicí a hlaholicí.
Pro zadávání cyrilských a hlaholských znaků je možné využít virtuální klávesnici, jejíž první řada nabízí všechny běžné znaky cyrilice, které mají číselnou platnost. Druhá řada pak představuje obdobné znaky v hlaholici, ve třetí řadě se nacházejí grafické značky vyjadřující řády jednotek tisíců až miliard.

Znak pro jednotky tisíců se vkládá před písmeno, jehož číselnou hodnotu násobí tisícem. Ostatní znaky udávající řády desítek tisíců až miliard se vkládají vždy až po písmenu, jehož hodnotu násobí.

U všech znaků na virtuální klávesnici je možné zjistit jejich hodnotu chvilkovým podržením kurzoru myši nad příslušným tlačítkem.

Číselné hodnoty hlaholských znaků jsou v staroslověnských památkách spolehlivě doloženy do hodnoty 300, dále 600. Hodnoty 700 a 1000 jsou doloženy nepřímo v mladších opisech užitím cyrilského znaku, avšak s hlaholskou číselnou hodnotou. Hodnoty 400, 500, 800, 900, 2000, 3000 a 5000 jsou doloženy až v mladších charvátskohlaholských památkách. U hodnoty 3000 nelze rozhodnout, zda se původně vztahovala k tvrdému či měkkému jeru, lze proto zadat obě varianty. Znak pro hodnotu 4000 byl doplněn na základě abecední posloupnosti. Hodnoty nad 5000 nejsou v hlaholici doloženy a nelze je ani hodnověrně rekonstruovat.

Číselné hodnoty cyrilských znaků jsou staroslověnskými památkami spolehlivě doloženy do řádu tisíců.
Pro hodnotu 6 lze použít varianty znaků ѕ, ꙅ, ꙃ, pro 10 varianty і, ꙇ ї, pro 90 jak starší znak ҁ, tak mladší znak ч, pro 400 varianty оу, у, ѵ, pro 800 varianty ѡ, ѿ, pro hodnotu 900 lze použít jak v staroslověnských památkách běžný znak ц, tak znak ѧ doložený památkami staroruskými.

Číslovka тьма s hodnotou 10 000 je v staroslověnských památkách dobře doložena, avšak bez příslušného číselného znaku. Existenci znaků s vyšší číselnou hodnotou nelze pro klasickou staroslověnštinu předpokládat. Číslovky a znaky v podobě kroužku pro vyjádření 10 000 a 100 000 jsou doloženy v staroruských památkách 11.-12. století, číslovky pro milion a deset milionů až v ruských památkách 16. století, pro sto milionů a miliardu ještě o století později. Číslovku воронъ či вранъ s hodnotou 10 000 000 lze zapisovat jak pomocí příslušného kroužku, tak variantně
jako ка҃к, кв҃к apod.

O aplikaci
Aplikace byla realizována v rámci projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny
programu NAKI II Ministerstva kultury ČR (DG16P02H024).

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci
Creative Commons BY-NC 3.0

Zdrojový kód je pro nekomerční využití k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese info(zavináč)gorazd.org

Autoři: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.

Použité písmo: BukyVede (© Sebastian Kempgen 2013-2015)

Verze: 1.41 2017-10-25

GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny    Slovanský ústav Akademie věd ČR    Ministerstvo kultury ČR


Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
Martin Rybenský, PhDr. Štefan Pilát, Ph.D. © 2017
english version